• redakce

BOXTRAP: nechyťte se do technologické pasti, aneb když to nevidíte, tak to nezlepšíte


S postupnou digitalizací péče o zákazníky roste i závislost firem na používaných technologiích. Umožňují sice zákazníky lépe a levněji obsloužit, ale na stranu druhou činí firmy na IT závislé. Případné výpadky provozu mohou vyjít velmi draho a poškodit reputaci společnosti.

Speciálně kontaktní centra patří z technologického pohledu mezi velmi složité IT infrastruktury, kde může snadno dojít problému, ať už z důvodu chyby, kybernetického útoku nebo špatné konfigurace systému. Jak je možné případný problém zjistit včas, dříve, než se projeví?

Umělá inteligence řešení Boxtrap zachytí problémy včas

Jedno velmi zajímavé řešení, které využívá prvky umělé inteligence, nabízí v ČR společnost Boxtrap. Její automatizované řešení „Boxtrap AI“ pomáhá firmám bezpečně projít digitální transformací a monitorovat kondici veškeré IT infrastruktury. Řešení využívá pokročilou matematickou statistiku a prvky strojového učení ke zpracování extrémních objemů dat generovaných moderními IT systémy.

Technologie zavčas zjistí, jestli někde nedochází k incidentům, které mohou potenciálně způsobit závažný problém, například výpadek sítě nebo nedostupnost služeb v některých lokalitách. Potřebné informace se personál dozví ještě v zárodku problému, takže lze sjednat nápravu a zabránit jeho šíření.

Boxtrap je integrován s ostatními enterprise nástroji tak, že je připojen přes standardizované rozhraní k uložiti velkých dat, systémům Log Management/SIEM, Enterprise Architect a mnoha dalším systémům, které obohatí výstupní informace o potřebný kontext.

Krok #1: Detekce porušení business procesu a proaktivní reakce

Boxtrap AI zajišťuje díky modulu Process Intelligence monitoring kritických business procesů a dokáže tak upozornit na celou škálu událostí počínaje kompletním výpadkem procesu, přes porušení jeho vybraných částí až po snížení KPI dané procesní komponenty.

Obrázek: Příklad namapování části kritického procesu

Informace o výpadku kritického obchodního procesu je zaznamenána na přehledném dashboardu, který umožňuje provést rychlou akci, která poskytne odpovědné osobě detailní informace nutné k proaktivnímu vyřešení problému dříve, než se projeví jeho negativní efekt.

Obrázek níže popisuje obchodní informace získané po prokliknutí červených částí procesu v dashboardu Boxtrap. Odpovědná osoba získá informaci o klientech, kteří byli zasaženi výpadkem, dále má možnost informovat klienta o konkrétních obchodních případech, které jsou v nebezpečí.

Obrázek: Klienti zasažení výpadkem kritického procesu

Krok #2: Delegace technickému týmu a urychlení root cause analysis

Analytické řešení Boxtrap AI zajišťuje sběr dat o obchodním procesu z celofiremního úložiště. Systém sbírá data v podobě textových logů (formát syslog), která mimo jiné obsahují technická flows s hlášeními o úspěšně provedených částech procesu, chybách, výjimkách apod. Jednou z klíčových přidaných hodnot Boxtrap AI je automatické vyhledávání vztahů a propojování detekovaných porušení business procesu s pravděpodobným původcem na jeho technické úrovni.

Výsledkem je pak výrazné zefektivnění analýzy původce poruchy (root-cause analysis) navedením technického teamu do pravděpodobné oblasti vzniku poruchy nebo přimo k jejímu zdroji. Každá minuta výpadku business procesu je extrémně nákladná a má přímý dopad na ekonomické výsledky firmy.

Mezi hlavní benefity řešení Boxtrap patří:

  • Navýšení ekonomického výkonu dealerské/partnerské sítě díky proaktivní schopnosti řešit výpadky kritických částí CRM procesu.

  • Vyšší loajalita dealerské/partnerské sítě díky připravenosti zajistit monitoring nových digitálních služeb s přidanou hodnotou a všech aspektů nutných k jejich zavedení a provozu (cyber-security, compliance, GDPR atd.).

  • Možnost zavedení nových zpoplatněných služeb směrem k dealerské/partnerské síti.

  • Aktivní podpora dealershipu při akvizici nových klientů přes budoucí inovativní distribuční kanály.

  • Semi-automatizace root-cause-analysis a výrazné snížení nákladů za externí služby.

Řešení Boxtrap je „state-of-the-art“ big-data analytickou platformou pro provoz nad rozsáhlými firemními uložišti dat typu Elastic. Platforma poskytuje přehledné a informačně bohaté prostředí pro obchodní i technický team společností.

#boxtrap #digitalizace #bezpečnost #uměláinteligence #AI

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše